Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 rigaragaza uburyo butandukanye bujyanye no kurinda no kurengera umwana. Hagaragaramo ko umuryango ariwo shingiro kamere ry'imbaga y'abanyarwanda. Ababyeyi bombi bafite uburenganzira n'inshingano zo guha uburere bwiza abana babo. Buri mwana agomba kurindwa no kurengerwa by'umwihariko n'umuryango we, abandi Banyarwanda na Leta.

Umuyobozi w’Akarere whttp://www.gakenke.gov.rw/fileadmin/templates/images/A185.JPGungirije ushinzwe Imibereho myiza y’abaturage Madamu Uwimana Catherine afungura amahugurwa ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri tariki ya 06 Gashyatare 2018 yibukije abitabiriye amahugurwa ko buri wese agomba kurinda uburenganzira bw’umwana bukubahirizwa.

Uwababyeyi Benild Umukozi muri Komisiyo y’Igihugu ishinzwe abana woherejwe mu Karere ka Gakenke gutanga amahugurwa mu nzego z’ibanze avuga ko aya mahugurwa agamije gufasha abayobozi kugira ubumenyi bwimbitse mu kurinda no kurengera umwana mu Rwanda no gusobanukirwa n’amategeko, Politiki, ingamba zashyizweho na Leta y’u Rwanda hagamijwe ku rengera umwana.

Yakomeje avuga ko hagamijwe kunoza imikorere n’imikoranire y’inzego muri gahunda yo kurinda no kurengera umwana no kumenyekanisha uburyo bwo kwakira umwana mu  muryango n’uburyo ababyeyi bakira abana bita ba marayika murinzi batoranywa bagahabwa abana kandi bagakurikiranwa.

Uwababyeyi yasabye abahuguwe gutanga neza ibyo basabwe gutanga basobanurira neza abaturage kurengera umwana icyo ari cyo, bagasobanura neza ingaruka zigaragara ku mwana utarengewe, bakagaragaza neza inshingano za buiri rwego uhereye ku bayobozi kugeza ku babyeyi no kwibutsa inshingano z’ababyeyi kugira ngo umwana uvukiye mu muryango awukuriremo, awurererwemo ahabwa ibyingezi byose.

Nyakayiro Charles Umukozi ushinzwe Irangamimerere mu Murenge wa Coko avuga ko aya mahugurwa yabaye umwanya mwiza wo kongera kwibukiranya ku burenganzira bw’umwana  no gutuma ubwo burenganzira bwabo bwubahirizwa ndetse no kongera kwibutsa ko ari inshingano zabo ko bakwiye  gukora mu kazi kabo ka buri munsi.

Nyakayiro charles yakomeje avuga ko bagiye kuganira n’abantu bafite aho bahuriye n’abana mu kazi kabo kaburi munsi bakakangurira kureba ko ubwo burenganzira bw’abana bwubahirijwe no kuganira n’ababyeyi cyane cyane ko aribo babana n’abana kandi aribo bafite inshingano yo kureba ko uburenganzira bw’umwana bwubahirijwe.

Yavuze kandi ko bagiye guhugura abaturage babigisha uburenganzira bw’umwana bakumva ese umwana niki, uburenganzira afite nubuhe, ese iyo butubahirijwe bigenda gute, ni izihe ngaruka zishobora kubaho igihe uburenganzira bw’umwana butubahirijwe kugira ngo tugire abana bafite ahazaza heza.

Nisingizwe Delphine Umukozi ushinzwe Imibereho myiza mu Murenge wa Gashenyi avuga ko baganirijwe kuri gahunda zitandukanye zirebana no kurengera abana, baba ari abana bari mu muryango cyangwa se abana b’imfubyi .

Yakomeje avuga ko aya mahugurwa yabafashije kumenya neza ibigenewe umwana  kumenya niba umwana yaranditse mu bitabo by’Irangamimere, kumenya niba umwana  adakoreshwa imirimo mibi imuvunye, kumenya niba umwana ajya ku ishuri mu buryo buri bwo, kumenya niba  uburenganzira bwose umwana agenewe abufite ndetse no kumurinda ihohoterwa rikorerwa mu muryango.

Nisingizwe avuga kandi ko mu ngamba bafashe  bagiye gukora urutonde rwa Marayikamurinzimu rwego rwo gufasha abo bana ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo umwana arengerwe uko bikwiye.

 

To top